Allmänt

Kort fakta om Larv


Larvsocken ligger i sydvästra delen av Skaraborg och gränsar till Älvsborgs kommun. Den lilla orten Larv är en gammal socken som ligger ca.1,5 mil från Vara som är den kommun som Larv tillhör. Vara är känt för sin slätt med åkrar där man kan se slätt på flera kilometers avstånd. Larv ligger i utkanten av detta område där den öppna slätten möts av skogslandskap och slingrande åar. Det är en lugn och harmonisk miljö att leva i och de människor som lever här tror på ortens framtida utveckling. Enligt mätningen från 31 december 2013 bodde 195 invånare i Larv, år 1976 var invånarantalet 948. I Larv finns det aktiviteter för både stora som små och unga som gamla.

[1] Hans Lundmark berättar att det centrala samhället inne i Larv har inte alltid sett ut som det gör idag. När han växte upp och när den nya skolan kom år 1954 så fanns det bara några hus längs med gatan där bilverkstaden finns idag. Den nya delen vid den nya skolan växte upp på senare tid. Det centrala Larv som först låg i kyrkbyn vid den gamla skolan vid kyrkan flyttades när den nya skolan byggdes. Då blev området kring den nya skolan det centrala Larv och fler hus byggdes då upp där i området. Dessa delar kallas än idag för den nya och gamla delen i Larv.[1] Intervju med Hans Lundmark, Larv 24 september 2015
 

Varaslätten
Foto: Nathalie Tvilde

Kullar och skog i Larv
Foto: Nathalie Tvilde
Från slätt till sten och skog i Larv
Foto: Nathalie Tvilde
Mycket sten i skogsmarkerna
Foto: Nathalie Tvilde

Vara kommun
Foto: Leva på landet
Redigerad av: Nathalie Tvilde