Intervju

Intervju med Hans Lundmark


I arbetet med mina närområdesstudier i Larv har jag valt att intervjua Hans Lundmark. Han är 70 år gammal och kämpar ivrigt för en levande landsbygd. Hans är uppväxt på en gård i Larv som har varit i familjens ägo i fler generationer. Han följde sina föräldrars fotspår och utbildade sig till bonde. Idag har sonen tagit över företaget. Han hjälper självklart till men nu ägnar han mycket av sin tid åt Hela Sverige ska leva, där han är ordförande i Skaraborg. Han beskriver sin hembygd som underbar.


Vad ser du för skillnad på Larv förr och nu?

Nu bor det mindre människor här i Larv än vad det gjorde förr. Det fanns flera affärer och idag finns det ingen. Det fanns industrier som sysselsatte ungefär 80 personer och det var mycket mer rörelse i bygden. Idag finns bara skolan kvar som jag även hoppas att det så ska förbli, men det har även tillkommit en del verksamheter. Som bygd är Larv fortfarande lika vackert som det alltid har varit och livskvalitén finns kvar. Det har försvunnit mycket i bygden men vi ska inte bara säga att det var bättre förr, då hade vi väl fortfarande stått här med stenyxan i handen. Larv försöker nu följa med i den moderna teknikens utveckling och har nu infört fibernät i bygden. Så att befolkningen kan sitta hemma och surfa säkert och vara lika närma Stockholm som Tokyo. Att folk flyttar ifrån Larv har jag full förståelse för, speciellt i utbildningsskeendena. Men idag kan du nästan bo var som helst med vilket arbete som helst, så då tror jag att människorna återvänder till Larv när de är färdiga med utbildningar och liknande.

Hur var mäns och kvinnors livsvillkor i Larv när du växte upp?

Livsvillkoren var väl tuffare då än nu. Idag arbetar både män och kvinnor utanför byn på olika företag. Förr i Larv arbetade båda hemma och hjälptes åt på gården och tog hand om djuren. Man hörde aldrig att det var någon skillnad mellan män och kvinnor på det sättet förr. Men kvinnorna tog hand om sysslorna i hemmet som städning och liknade oftare än männen.

Hur var etniciteten i Larv? Fanns det människor från olika ställen i världen?

Nej, det är något som har kommit på senare tid. Under min uppväxt fanns det inga människor från något annat land i Larv. Larv har ju befolkat världen istället då Larv var en fattig bygd i slutet av 1800-talet. Ungefär 1000 personer ifrån Larv utvandrade till Amerika mellan år 1850 och år 1900. Det är nu på senare tid som människor med annat ursprung har flyttat hit till bygden. Vi ska vara glada för att folk vill flytta hit och ta tillvara på deras kapacitet och kunskap.

Fanns det några klasskillnader mellan befolkningen i Larv? Hur såg den ut?

Ja det har alltid funnits och det kommer alltid att finnas. Det var skolläraren, prästen och polisen som bestämde i Larv. Det var dem man var rädd för och lydde men det var en nödvändighet att några bestämde i byn. Under min tid har jag inte märkt att det har funnits någon utpräglad klasskillnad i Larv. Längre bak i tiden innan jag var född så var ju folket som bodde i torpen klassade till en lägre klass, men klasskillnader har alltid funnits i hela landet så det är inget speciellt för just Larv. Det är tack vare föreningslivet som det inte skapas några direkta klasskillnader i bygden. Med öppna dörrar in i föreningslivet löser vi mycket av dessa problem. Jag har själv varit mycket engagerad i idrottsföreningen i Larv men bara som åskådare för bollen och jag har aldrig riktigt kommit överens. Idrottsföreningen är en viktig plats som för samman människorna i bygden.

Hur såg frågan på hållbar utveckling ut i Larv?

Det fanns inte, det är en fråga som har kommit på 2000-talet. De ordet kunde de inte stava till förr och det fanns inte med i ordlistan. Idag är det jätte viktigt att vi har en hållbar utveckling. Jag hävdar att du ska se till att det du äter är närproducerat. I och med mina landsbruksintressen så har jag tagit del av denna frågan väldigt mycket och står upp för att gynna det närproducerade.

Här nedan följer en inspelad intervju med Hans med information om bland annat hur det var att växa upp i Larv, vad han ägnade sig åt på fritiden när han var liten och vad han skulle vilja förändra i bygden Larv.