Skola & Trafik

Gamla skolan

På 1600-talet kunde de flesta människorna i Larv inte läsa utan på denna tid var det endast prästen i varje socken som kunde skriva och läsa. År 1686 blev det krav på att alla skulle ta del av katekesen och därför var det viktigt att folket var läskunniga. Därmed startades folkundervisningen med katekesen som enda läroboken. År 1812 försökte man starta roteskolor där det skulle vara en liten skola i varje by eller rot. Detta skulle göra det lättare för barnen att ta sig dit och få mer tid till att lära. För att få en mer strukturerad undervisning byggdes senare Larvs första folkskola. Undervisningen började år 1847 i denna folkskola. Men denna skola var snart för liten för bygdens barn och bygden fick då införskaffa ett nytt skolhus som hämtades i Bredareds socken vid Borås och uppfördes vid kyrkan i Larv år 1857 (Johansson 1978, ss.438-445).

För första gången vid ett sammanträde med skolstyrelsen år 1943 fördes frågan om en central skola i Larvs skoldistrikt fram och Edums, Ryds och Kåryds skolor skulle få lägga ner. Skolan vid kyrkan motsvarade inte längre skolans krav på en modern skola och den var nästan över 90 år gammal vid den här tiden. Den nya centrala skolan skulle innehålla salar för gymnastik, slöjd, bibliotek och skolmaterial. Efter många diskussioner om vart skolan skulle placeras var den tillslut färdig för invigning centralt i Larvbygden år 1954 (Johansson 1978, ss.466-470).


Larvs folkskola vid kyrkan 1857-1954
Foto: J A Kock


Larvs Centralskola
Foto: E.L. J-n

Nya skolan

Larv har en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 där det går 77 elever. På skolan finns det en gymnastik sal med en scen som används till teater och andra uppträdanden. Det finns även textil- och träslöjdssalar. Det finns också ett fritidshem som heter Tranan där 24 barn är inskrivna.

Det finns även ett skolmuseum i byggnaden där de anordnar gammaldags skoldagar för klasser. Här får eleverna bland annat prova på att följa gamla ordningsregler och skriva med griffel och med stålpenna och bläck.


Foto: Nathalie Tvilde
 
Foto: Nathalie Tvilde
Bilder från Larvs skol- och hembygdsmuseum:
Kaffebord från ca.1900
Foto: Nathalie Tvilde
Julbord från ca.1850
Foto: Nathalie Tvilde
Gamla skolbänkar
Foto: Nathalie Tvilde
Klassrum från förr
Foto: Nathalie Tvilde


 
Här är en intervju från Youtube med Marianne Svensson. Intervjun handlar om skol- och hembygdsmuseet som finns på Larvs skola.
Producerad av: FIKA DESIGN

Trafik

Skolskjutsberättigade elever inom Vara Kommun:
- Elever i årkurs F-6 med minst 2 km till skolan
- Elever i årkurs 7-9 med minst 3 km till skolan
- Individuell bedömning görs för elever i särskola
(Dessa avstånd gäller även till påstigningsplats)

Det är föraren på bussen som är ansvarig för säkerheten på bussen. Varje läsår går föraren igenom vad eleverna bör tänka på i bussen, dessa anvisningar måste följas. För att trafiksäkerheten inte ska äventyras när det är snö och halt väglag får eleverna komma sent till skolan. Eleverna blir även uppmärksammade om att använda reflexer när de väntar på bussen eller när de går till busshållplatsen eller skolan. Kommunen har även bestämt att ingen elev får korsa de trafikfarliga vägarna riksväg 47 eller E20 utan vuxen.

Intervju med Hans Lundmark

I texten nedan hittar ni information om hur eleverna tog sig till skolan under 1950-talet och hur skolan kunde se ut under denna tiden.

[1] Hans Lundmark berättar att när han gick i skolan i Larv fick han antingen gå eller cykla till skolan. Han fick ingen skolskjuts med buss in till skolan som de barn som bor utanför Larvs centrala samhälle får idag. Hans gick på skolan i Larv från första klass till sjätte klass, första och andra klass gick han i gamla skolan som låg vid Larvs kyrka och från tredje till sjätte klass gick han i nya skolan (den nuvarande skolan). Idag finns inte den gamla skolbyggnaden vid kyrkan kvar. När Hans sedan började på realskolan i Vara fick han åka buss. Under Hans år i skolan hade de aldrig någon skolmat utan de fick ta med sig egen mat till skolan. Han fick med sig smörgåsar som hans mamma hade gjort och en flaska mjölk eller saft till lunch som han klarade sig bra på.

Hans beskriver sin tid i skolan som en bra tid även om han inte har haft det lätt för sig men han klarade sig ändå igenom skolan bra. Han berättar om ett minne från första veckan i första klass. De hade då en gammal lärarinna som gav alla elever en psalmvers i läxa varje vecka. Eftersom Hans inte hade lärt sig att läsa då så hade han ingen aning om vad det stod i psalmerna. Hans mamma fick då lära honom texterna utantill för psalmverserna var han tvungen att klara. Många av dessa psalmer kan han fortfarande utantill i huvudet sedan han lärde sig dem när han började skolan år 1952.[1] Intervju med Hans Lundmark, Larv 24 september 2015