Vardagsliv

Fattigvård och sjukvård

Det har alltid funnits klasskillnad i världen. För många år sedan i Larv fanns det inte mycket hjälp från samhället till de fattiga och sjuka, utan det var då omtänksamma människor som hjälpte till. I början av 1700-talet var det första gången de fattiga i samhället ens benämndes i sockenstämmoprotokollen. Där beslöts det att de fattiga måste försörjas och att fattigstugan i Larv skulle ha en "sköterska" i huset som hjälpte till. Fattigstugan var inte i så bra skick, så efter många år av diskussioner beslutades det tillslut att fattigstugan skulle rustas upp i brukbart skick. I slutet av 1700-talet var fattigstugan i brukbart skick och de som bodde där fick mat ifrån de hela hemmen i bygden. Detta upprättades med en lista där ett hem per vecka hjälpte till med maten. I början av 1800-talet begärde "sköterskan" i fattigstugan om att få hjälp med ett par nya skor, men sockenmännen gick inte med på detta utan tyckte att hon fick tillräckligt med lön i form av föda, husrum och värme. I början av 1900-talet blev fattigstugan ett ålderdomshem. Här skulle det gamla samlas på ett ställe där de kunde få hjälp i vardagen ( Johansson 1978, ss.471-476).

Det var inte bara fattigvård och äldreomsorg som var viktigt i samhället utan även sjukvården. Det var bland annat viktigt att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Under 1800-talet fanns det en vaccinationsföreståndare i varje socken, det ansågs vara väldigt viktigt med vaccination. Larvs pastorat anställde även en barnmorska som hjälpte till vid förlossningar. I början av 1900-talet bildade Larv ett barnmorskedistrikt tillsammans med Längjum och Tråvad (Johansson 1978, ss.480-482).

Idag får de som har det svårt och som är fattiga i Larv hjälp av socialtjänsten i Vara kommun. Enligt socialtjänstlagen i Sverige ansvarar varje kommun för socialtjänsten i sitt område. Idag finns det inget ålderdomshem kvar i Larv, utan det närmaste ålderdomshemmet finns i Vara på Solgården. Där finns det lägenheter till 30 personer. Det har funnits ålderdomshem på närmare håll men de har lagt ner och de flesta av de äldre människorna bor idag kvar i sina hem där de istället får hemtjänst från kommunen. Nu finns det heller ingen tillgång kvar till barnmorska i Larv, utan här får gravida i Larv vända sig till barnmorskorna på närhälsan i Vara. När det sedan är dags för förlossning får de åka till förlossningen på KSS i Skövde eller på NÄL i Trollhättan.


Larvs ålderdomshem
Foto: Larv, Längjum, Tråvad: En hembygdsbok

Föreningsliv

Larv har ett stort och starkt föreningsliv där befolkningen hjälps åt för att hålla landsbygden vid liv. De välkomnar alla till att delta i de olika föreningarna och hoppas på att utvecklas ännu mer med sina föreningar i bygden.

Larvs FK

I Larv finns bland annat Larvs FK som bildades år 1934. Förening är till för människor i alla åldrar. Här kan du ta hand om din hälsa och idrotta i form av fotboll, bordtennis och annan motion. Här kan du även träffas för att umgås, ha trevligt och kanske vinna lite pengar på bilbingo. Bilbingon i Larv är en stor tillställning och människor åker långt för att få träffas och spela om pengar här på Hedensborg. Bilbingon är en stor tillgång för föreningen som tillsammans hjälps åt att arrangera detta evenemang en gång i veckan varje sommar.


Hedensborg
Foto: Nathalie Tvilde

Scen Vara

Denna förening bildades år 1996 och har under många år turnerat runt och spelat olika föreställningar av både kända och egna författare. Scen Vara är till för de människor som känner sig manade att testa på teaterlivet utanför eller på scen. År 2001 fick föreningen en egen scen i Teaterladan i Larv, där det anordnas många föreställningar sommartid.


Teaterladan
Foto: Nathalie Tvilde


Larvs hemsida hittar ni fler föreningar som hjälps åt för att hålla landsbygden levande!