Näringsliv

Jordbruk

Lantbruket har sedan många år tillbaka varit en stor del av Larv. I början av 1800-talet dominerade havre och korn som sädesslag i bygden. Bönderna avgränsade sina ägor med långa stenmurar i områdena där det fanns mycket sten och på andra platser med gärdsgårdar, för att skapa fred så att grannarna inte kom in på varandras ägor. Vid plöjning på ca.1860-talet fanns plogar som var av både järn och trä att tillgå. Som dragare till plogen använde man hästar och senare i början av 1900-talet användes även oxar (Johansson 1978, ss.369-374).

En av de stora förändringarna kom på ca.1930-talet då övergången till maskindrift ägde rum. Detta medförde ett enklare sätt att arbeta på, arbetet tog kortare tid och det behövdes inte lika många arbetare på varje gård. Spannmålsodlingen har sedan 1940-talet dominerat inom lantbruket i Larvbygden. Detta på grund av det låga mjölkpriset som länge har varit lågt. Under mitten av 1900-talet bedrevs även stora odlingar av potatis i Larv. Den största av gårdarna med potatisodling i Larv var Hedens Potatis, odlingen drevs av Karl-Erik Gustavsson och Helge Lindelöf (Johansson 1978, ss.375-380).

[1] Hans Lundmark berättar att det fanns djur på varenda gård när han växte upp. Det fanns mjölkkor, svin och höns. Han förklarar också att människorna var mer självförsörjande när han växte upp till skillnad från idag när vi köper allt i affären. Vissa hade mindre produktioner och vissa hade större. I och med att alla hade djur krävdes det att man hade vall för att djuren skulle få gräs. Man odlade traditionella spannmålslag, på Larvs hed odlades råg och på de lite styvare jordarna där det fanns lera odlades vete. Det odlades även potatis på Larvs hed och när Hans växte upp var potatisen från Larvs hed de populäraste potatisarna i Vara kommun, för att de var odlade på sandjord. Potatisodlingen var jätte stor i Larv på den tiden och idag finns det ingen potatis odling kvar i Larv, dels på grund av att vi inte äter så mycket potatis längre som vi gjorde förr. Potatisodling sysselsatte kvinnorna på den tiden då de fick arbeta med att plocka potatisarna förhand i korgar. Idag drivs det spannmålsodling på Larvs hed. På senare tid har det odlats mycket av konservärter i bygden, detta kom när djuren började försvinna hos bönderna. Nu har det även börjat odlas en del foderbönor, foderärter och oljeväxter här i bygden. Idag är spannmålsproduktionen mycket mer intensiv än vad den var förr i tiden när Hans växte upp. Idag är det dominerande spannmålet i Larv råg och vete, för de är höstsådda spannmål som klimatmässigt är ganska säkert att odla.

Det är också en stor förändring mekaniskt sett idag än vad det fanns förr. Då hann man med allting på lång tid och idag ska det gå hur fort som helst och ändå hinner vi inte med allt lantbruk. Hans berättar om ett härligt minne som han hade när han växte upp hemma på gården. Det roligaste han visste var att sitta i en traktor utan hytt och hoppa, det var höjdpunkten under hans tidiga barndom. Då var det kallt att sitta där utan hytt men idag är arbetsplatsen i en traktor eller skördetröska fantastisk. Idag kan du välja vilken temperatur du vill ha i hytten när du arbetar och du kan till och med sätta dig i hytten finklädd och arbeta.[1] Intervju med Hans Lundmark, Larv 24 september 2015

Tröskning Stora Heden
Foto: http://valebergryd.larv.se/bildarkiv/

Lantbruk i Larv
Foto: Marcus Lundmark

Industri

VAMO AB (Idag RANA)

VAMO AB startades av Ingemar Jakobsson i Larv år 1957, där det tillverkades jordbearbetningsmaskiner. Det tillverkades i första hand harvar till traktorer. Senare utökades företaget och de började även tillverka kultivatorer, kopplingsdrag, vältar, reservdelar och tunga tallriksredskap (Johansson 1978, s.392).

År 1979 köptes VAMO AB av Ranaverken AB i Tråvad. Företaget finns fortfarande kvar i Tråvad där de utvecklar, tillverkar och konstruerar lösningar inom stålbyggnader och lantbruk.Dagens Ranaverken AB i Tråvad
Foto: Nathalie TvildeVAMO-välten innan hjulvältarna tog över

                                                        

Valeryd

År 1967 startades Verkstadsaktiebolaget Tranesläpet i en gammal ladugård. Rörelsen startades av Lars Göran Blank. Han och en medhjälpare uppförde sedan en verkstad på Tranekullen i Jultorp i Larv som senare blev en fabriksbyggnad, där det tillverkades släpkärror och båttrailers. På 1970-talet hade de runt 40 stycken anställda och en årsomsättning på 10 miljoner kronor och var den störste släptillverkaren i Skandinavien (Johansson 1978, s.393).

År 1995 tog en ny ägare över verksamheten och bytte namn till Valeryd och den nya ägaren (som än idag är vd) är Magnus Larsson. Nu koncentrerades försäljningen på reservdelar och axelförsäljning med licenstillverkning. Till skillnad från förr tillverkas inga delar idag på verksamheten i Jultorp i Larv, utan de arbetar nu som grossisthandel med importerade varor från hela världen som de sedan säljer vidare. För att slutkonsumenter och återförsäljare även skulle kunna söka reservdelar startades Valeryds hemsida 2004. Valeryd finns idag på den europeiska marknaden och hemsidan finns på flera språk. Idag har dem 9 anställda på grossistverksamheten på Tranekullen i Jultorp i Larv.


Valeryd i Larv
Foto: Nathalie Tvilde

Detaljhandel

I Larv fanns tidigare ett par affärer med försäljning av livsmedel, hushållsartiklar och mycket annat. Den äldsta startades redan år 1858 och det var Ängabo handel som renoverades och moderniserades under 1900-talet. Den andra affären var affären i korsvägen vid Kyrkliden som startades på 1930-talet (Johansson 1978, s.396).

Idag finns det ingen livsmedelsaffär kvar i Larv, utan den närmaste livsmedelsaffären finns i Vedum och större och fler mataffärer finns i Vara.

[1] Hans Lundmark berättar att det fanns några stycken små affärer på orten när han växte upp. Ängabo handel var den affären som överlevde längst i bygden. Affären lades ner för ungefär 25 år sedan. Det var en äkta lanthandel och där det fanns allt du behövde som till exempel spik, plåster, trätofflor, hönsfoder och livsmedel. Det var en personlig affär med bra service. Ängabo handel var även en samlingspunkt för människorna som bodde i bygden. Hans tycker att det skulle vara trevligt att få tillbaka en lanthandel som denna i bygden fast i moderna form. Detta hus finns kvar än idag i Larv och används nu som boningshus.

Den stora lanthandeln i Larv var Svenssons affär, affären i korsvägen vid Kyrkliden. Där sålde de allt ifrån cyklar till livsmedel. Denna affären lades ner tidigare än vad Ängabo handel lades ned, för ungefär 30 år sedan. Detta hus finns också fortfarande kvar i Larv och används till vävstuga idag.
[1] Intervju med Hans Lundmark, Larv 24 september 2015Affären i korsvägen vid Kyrkliden
Foto: Nathalie Tvilde

Ängabo handel
Foto: Nathalie Tvilde

Företag i Larv

Petit Larvs prästgårdsbageri

Denna sommar startades ett litet gårdsbageri på Larvs prästgård. Här bakas det färskt bröd, fikabröd, och mycket mer på sommaren mellan juni-augusti.


Foto: distance fromto


Foto: Facebook - Petit


 Jultorp Ranch

På denna plats fanns tidigare Jula stuteri som ägdes av Irene Blank. Hon startade detta stuteri för att få fram hästar av halvblod, som gick att använda som ridhästar eller travhästar, i Larvbygden.
Idag heter stället Jultorp Ranch och här arbetar de med att utveckla ryttares kunskap om hästar och dess beteende.


Foto: News cision

Secondhandbutiken - Antik & Loppis i Larv

Detta är en av Sveriges största loppisar på hela 3000 kvadratmeter. Människor reser långa sträckor för att besöka denna secondhandbutik med allt från smycken till möbler.


Foto: Nathalie Tvilde

Fler företag i Larv:


Sika Lada - Blomster och inredningsbutik på landet.

Larv Innovation - Hälsokostförsäljare och allservice med hantverksarbeten och uppfinningar.

Mat Magnus - Catering och kursverksamhet.

Musikbutiken - Musikbutik på webben och i Larv.

Sjötorps Säteri - Boende, fiske & rekreation

Wallén Bokföring

Larvs Bilverkstad AB

Larvs Byggtjänst AB

(Fler företag i Larv kan du hitta på Larvs hemsida)