Sevärdheter

Larva Bäsing

I Larv finns många gravhögar, en av dem som också är en av Västra Götalands största gravhögar är Larva Bäsing. I området kring Larvs kyrka finns det sju runda stensättningar och en storhög som kallas Larva Bäsing. Stensättningarna syns som förhöjningar i marken. Storhögarna kring Larv är förmodligen järnåldersgravar, alltså mellan 1000 och 2500 år gamla. Någon storhög har inte grävts ut här men när kyrkogården utvidgades fann man rester av gravar. Man fann bland annat spår av järnframställningen. 


Områdets största gravhög, Bäsingen
Foto: Hans Claeson 1977
Larva Bäsing idag
Foto: Nathalie Tvilde


Foto: Nathalie Tvilde

Runstenen på Larvs hed

På en åker på Larvs hed finns en runsten från 1000-talet. Runt denna runsten har folk under århundraden samlats för att fatta viktiga beslut. Denna plats är en gammal mötesplats. På runstenen står det:

"Ölver och Åskatla reste denna sten efter Gunnar Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans ande".Foto: Nathalie Tvilde


Foto: Nathalie Tvilde


Herrekvarn

Denna kvarn ligger längs med  Lidan och här finns även Lidans högsta fall på 10 meter, en mycket fin miljö. Denna kvarn var en av ett tiotal kvarnar som funnits vid Lidan i området kring Larv. Herrekvarn hade ett ovanligt stort vattenhjul (Johansson 1978, s.390).


Foto: Nathalie Tvilde

Här är en film på Lidans högsta fall som finns vid Herrekvarn.
Film: Nathalie Tvilde

Björnabro

Björnabro nämndes som en bro över Lidan redan på 1100-talet. Då gick vägen Skara-Lödöse över här, numera vilar en gångbro på de gamla socklarna här. Björnabro är en gammal bro över Lidan som var den gamla vägens E20. Runt år 1900 byggdes en ny bro över ån för att den andra var gammal och sliten. Den gamla bron hade då varit en färdväg över Lidan i mer än 700 år. Holmen som går upp ur vattnet i ån har hjälpt bron att hålla sitt brofäste i alla år. Namnet Björnabro har bron fått för att den under många år har varit en stor och stark bro.Foto: http://valebergryd.larv.se/bildarkiv/


Foto: Nathalie Tvilde


Foto: Nathalie Tvilde


Foto: Nathalie Tvilde

Stenseke

Stenseke är ett gammalt hemman från början av 1800-talet. Det fornnordiska magasinet som finns på gården har kungarna Orkar II och Gustav V använt som jaktstuga.

Magasinet på Stenseke idag
Foto: Nathalie Tvilde

Magasinet på Stenseke
Foto: Hans Claeson 1977