Kyrkan

Kyrkan

Larvs kyrka ligger på kullen vid Bäsingen. Den nuvarande kyrkan i Larv byggdes klart år 1865. I kyrkan finns ett förgyllt kors, en altarprynad, som är ett minne av den gamla kyrkan. Detta kors kommer inte från den kyrkan för det var för gammalt och slitet, så det är mer en symbol som ett minne från den gamla kyrkan (Johansson 1978, ss.84-90).

År 1940 uppfördes Larvs församlingshem. I Larvs församling finns tre kyrkor Längjum, Tråvad och Larv. Larvs församlingshem finns till för människor i alla åldrar. Pastoratet driver bland annat förskoleverksamhet i tillbyggnaden som har tillkommit på senare år. För ungdomarna anordnas träffar där de kan umgås och samtala om tron och livet. För de äldre finns det till exempel körer att medverka i som gospelkör eller fyrstämmig kyrkokör. Det finns även annat som till exempel bibelstudiergrupp eller syförening. Församlingshemmet används flitigt i församlingen.

[1] Hans Lundmark talar om förskoleverksamheten som på senare tid har tillkommit i utbyggnaden till församlingshemmet. Han förklarar att det är en bra förskoleverksamhet med duktiga pedagoger. Hans berättar om att förskoleverksamheten drivs av kyrkan och att det är ordning och reda där. Han tycker inte att människorna i bygden ska inte vara oroliga för att skaffa barn för det finns otroligt bra barnomsorg på orten.[1] Intervju med Hans Lundmark, Larv 24 september 2015


Larvs nuvarande kyrka
Foto: Nathalie Tvilde


Larvs gamla kyrka 1862
Foto: Larv, Längjum, Tråvad: En hembygdsbok


Larvs församlingshem innan tillbyggnaden
Foto: E.L.J-n
Larvs nuvarande församlingshem med tillbyggnad
Foto: Nathalie Tvilde
Här är en ljudfil från Larvs jubileum när Larvs kyrka fyllde 150 år. Larvs kyrkokör och Larvs gospelkör sjöng Elvislåtar tillsammans.

Frikyrklig verksamhet

Missionsförsamlingen

I början av 1900-talet fanns det även en Missionsförsamling i Larv. Denna församling var till för de som ville ha en djupare syn i de kristna tankarna. År 1902 invigdes församlingens missionshus. Idag har denna församling upphört i Larv och de flesta av medlemmarna har anslutit sig till Vara Missionsförsamling (Johansson 1978, ss.145-146).


Larvs Missionshus
Foto: E.L. J-n


Baptistförsamlingen

År 1907 startades en Baptistisk rörelse i Larv. År 1925 invigdes ett kapell för rörelsen som fick namnet, Salem. År 1935 bildades Larvs Baptistförsamling. Församlingen anordnade på 1970-talet och framåt bland annat söndagsskola och ungdomsarbete i form av juniorverksamhet som kallades för Unga kamrater (Johansson 1978, ss.147-149).

Salemförsamlingen finns kvar än idag. Här tar människor emot tron på Jesus och de döps som vuxna enligt Bibelns ord. Det förekommer även barnvälsignelse. Idag sjunger kören Salemsångarna flitigt under gudstjänster och vid andra tillfällen. Församlingen har även en barnverksamhet med Mini-Scout, Scout och J2 där ledare i församlingen hjälper till.

Larvs Baptistförsamlings gudstjänstlokal idag
Foto: Nathalie Tvilde


Larvs Baptistförsamlings gudstjänstlokal, Salem
Foto: E.L. J-n